Portfolio

Về SamBros.
SamBros Team.

Thế mạnh của SamBros.
1. Tạo ra những content tự nhiên, gần gũi, có được sự tin tưởng, có được sự thuyết phục và có tính lâu dài.
2. Có khả năng viết những nội dung kỹ thuật, khô khan trở nên đơn giản, dễ hiểu.
3. Truyền đạt được mục tiêu của người sáng lập.

SamBros đã làm những dự án nào?
1. Dự án ‘du học Ngân Hà Xanh’ – nganhaxanh.com
2. Dự án ‘mở công ty ở Singapore’ – giacmomy.com
3. Dự án ‘hướng dẫn đầu tư trade coin’ – lenthuyen.com
4. Dự án ‘hệ thống kiến thức làm SEO wesbite, làm quảng cáo Facebook’ – sambros.com