Portfolio

Về SamBros.
Thắng và SamBros Team.

Thế mạnh của SamBros.
1. Tạo ra những content tự nhiên, gần gũi, có được sự tin tưởng, có được sự thuyết phục và có tính lâu dài.
2. Có khả năng viết những nội dung kỹ thuật, khô khan trở nên đơn giản, dễ hiểu.
3. Truyền đạt được mục tiêu của người sáng lập.

SamBros đã làm những dự án nào?
1. Dự án ‘du học Ngân Hà Xanh’ – nganhaxanh.com
2. Dự án ‘mở công ty ở Singapore’ – dotphacorp.com
3. Dự án ‘kinh nghiệm kinh doanh ở Trung Quốc’ – trunglinh.com
4. Dự án ‘Sam Bros’ – sambros.com

Mọi chi tiết xin liên hệ
Mr. Thắng
Quản lý Dự án SEO
Email: thang@vumanhthang
Facebook: https://www.facebook.com/thangtrunglinh
PS. Hãy lịch sự và chuyên nghiệp, nhắn tin giới thiệu bạn tên gì, làm công việc gì trước khi bấm nút kết bạn.