HomeBlog

what are you looking for?

khi còn trẻ bạn sẽ muốn nhiều thứ, khi đã trải qua nhiều thăng trầm được mất. có nhiều lúc bạn sẽ chỉ muốn có một góc yên tĩnh để xem lại những thứ bạn có thể làm được, những thứ bạn thực sự muốn

#1 – bạn thường ấu trí, ảo tưởng, mâu thuẫn về những điều bạn muốn và năng lực của bạn.

#2 – bạn hiển nhiên thường muốn những cái bạn không có.

#3 – đúng hay sai là ở góc nhìn.

#4 – thực tế phản ánh tình trạng hiện tại.

Tạm thời note vài cái, và publish luôn để lấy tinh thần xem tiếp phần chi tiết sớm.

HCMC 10052019,
Thang Vu