HomeBlog

what are you looking for?

khi còn trẻ bạn sẽ muốn nhiều thứ, khi đã trải qua nhiều thăng trầm được mất. có nhiều lúc bạn sẽ chỉ muốn có một góc yên tĩnh để xem lại những thứ bạn có thể làm được, những thứ bạn thực sự muốn

#1 – bạn thường ấu trí, ảo tưởng, mâu thuẫn về những điều bạn muốn và năng lực của bạn.

#2 – bạn hiển nhiên thường muốn những cái bạn không có.

#3 – đúng hay sai là ở góc nhìn.

#4 – thực tế phản ánh tình trạng hiện tại.

#5 – 03.06.2019
sự bình yên, theo mình, là điều mà nhiều anh em sẽ muốn nhất, sau những hành trình theo đuổi được mất.

mục tiêu thành công của một người đàn ông, thường là gì, có nhà lầu? có xe hơi? làm gì đó lớn lao? để lại một di sản?
nếu cụ thể về câu chuyện kinh doanh quán phở, đem ra làm ví dụ,
có anh thì chỉ muốn làm tốt công việc đang làm, bán tốt, đông khách ở một quán hiện tại
có anh thì muốn quy trình quy chuẩn mở rộng quy mô, mở rộng chuỗi, muốn mở quán ở nhật ở mỹ
thì thước đo sự thành công có lẽ giống như vị trí của mỗi con ếch ở dưới đáy giếng

mục tiêu thành công của một người phụ nữ, có lẽ, đơn giản là, ở bên một người đàn ông thành công?

góc nhìn khác nhau, quan điểm khác nhau, mục tiêu khác nhau dẫn đến những lựa chọn khác nhau

một thanh niên, hàng ngày vẫn sml bận không kịp thở, cố tìm thêm chút niềm tin vào cuộc sống 😂😂

Tạm thời note vài cái, và publish luôn để lấy tinh thần xem tiếp phần chi tiết sớm.

Guangzhou, 31.12.2019,
Thang Vu